Thư viện Thông Minh

Thư viện được trang bị công nghệ hay còn được gọi là  ‘Thư viện thông minh’ có thể mở cửa cho người sử dụng thư viện mà không cần nhân viên. Công nghệ này cho phép điều khiển từ xa các tòa nhà thư viện, bao gồm cửa tự động, hệ thống chiếu sáng, ki-ốt tự phục vụ và máy tính công cộng, tra cứu và mượn trả sách tự động . Điều này cho phép nhà trường kéo dài đáng kể giờ mở cửa của thư viện, để nhiều người hơn có thể sử dụng thư viện vào những thời điểm thuận tiện cho họ.